Vedení účetnictví

Vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky, účetních výkazů a inventarizace stavů účtů k aktuálnímu období.

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence a zpracování dokladů ke zjištění základu daně z příjmu fyzických osob.

Zpracování mezd

Mzdová agenda, výpočet a zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, měsíční hlášení, komunikace s příslušnými úřady a přítomnost při kontrolách na zdravotním a sociálním pojištění. Evidence mzdových listů a listů důchodového pojištění.

Daňové přiznání

Zpracování účetních dokladů a sestavení daňového přiznání k dani z příjmu, přiznání k DPH (daň z přidané hodnoty), přiznání k silniční dani a majetkovým daním.

Poradenství a zastupování

Nabízíme poradenství v oblasti daní a účetnictví a zastupování při jednáních na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny, statistický úřad a další)

+420 724 357 448

Naše společnost Dakla s.r.o. se zabývá vedením účetnictví i daňové evidence. Zpracováním mzdové agendy, daňových přiznání a poskytuje poradenství v oblasti daní a účetnictví. Naše služby poskytujeme subjektům po celé ČR.

Všechny poskytované služby jsou založeny na zkušenostech a praxi jednatele společnosti Davida Dvořáka.

“Věnujte se svému podnikání, starosti s vedením účetnictví ponechte na nás.”David Dvořák, jednatel společnosti
David Dvořák
jednatel společnosti

dvorak@dakla.cz
+420 724 357 448


DAKLA s.r.o.
683 03 Nemojany
IČ: 29359261
Kanceláře: Brno, Břeclav a Hodonín

Firma je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, spisová značka C 75148.